EVENIMENTE

Simpozionul Ştiințific „Gavril Ardelean” Valorificarea cercetării ştiinţifice – condiţie a dezvoltării locale sustenabile

Organizat în data de 04.05.2018, la sediul din Satu Mare de pe strada „Ştefan cel Mare” nr. 7.

Conferința „Dezvoltare Regionala Durabila – prin Competitivitate, Inovare și Capital Uman”

Conferința „Îngrijirile nursing de calitate – cerința esențială a sănătății populației”

Simpozionul „Știință și dezvoltare în profil teritorial”