CERCETARE

Proiecte finalizate:

 • Exercițiu de cunoaștere a trecutului, înțelegere a prezentului și prefigurare a viitorului județului Satu Mare”, proiect finanțat de Consiliul Județean Satu Mare, buget 50.000 lei, august-noiembrie 2019;
 • Centenarul -oglinda trecutului pentru proiecte prezente și viitoare de dezvoltare durabilă a regiunilor României”, proiect finanțat de Consiliul Județean Satu Mare, buget 366 lei, octombrie-decembrie 2018;

 • Opțiunile educaționale și de carieră ale tinerilor din Satu Mare” proiect finanțat de Centrul Cultural GM Zamfirescu și Consiliul Local Satu Mare, buget 7145  lei, iulie-decembrie 2018;
 • „20 de ani de activitate universitară la Satu Mare”, finanțat de Consiliul Local Satu Mare, prin Centrul Cultural G.M.Zamfirescu, buget 10.000,50 lei, 2017;
 • „Studiul faunei sălbatice din zona aeroportului Satu Mare”, finanțat de Consiliul Județean Satu Mare;
 • „Resursele naturale și dezvoltarea durabilă a zonei Oaș județul Satu Mare”, proiect de cercetare finanțat de UEFISCDI, PN II RU-TE 2014-4-1552, buget 550.000 lei, 1.10.2015-31.09.2017;

 • „Fii activ pentru cariera ta” finanțat prin Fondul Social European, POSDRU 2017-2013, buget 2.068.500 lei, 2014-2015;

 • „Academia de antreprenoriat-de la idee la afacere” finanțat prin Fondul Social European, POSDRU 2007-2013, buget 3.998.673 lei, 2012-2013;
 • „Integrarea pe piața muncii a persoanelor de etnie romă din județele Szabolcs Szatmar Bereg și Satu Mare” (INTEG-RO) finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră CBC Ungaria-România 2007-2013, în colaborare cu  Federația Asociațiilor de Știință și Tehnică, filiala din Nyregyhaza – Ungaria, buget 207.131. Euro, 1.03.2012-28.02.2013
 • „Studiul resurselor naturale din zonele inundabile ale afluenților Tisei, în vederea utilizării lor durabile”, Programul de cooperare transfrontalieră CBC Ungaria-România 2007-2013, în colaborare cu Universitatea din Nyiregyhaza, Ungaria, buget100.000 Euro, 1.05.2012-31.12.2012;
 • „Impactul calității capitalului uman asupra coeziunii sociale și economice în zona de frontieră (JO-RE-SECO)”, finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră CBC Ungaria-România 2007-2013, în colaborare cu Universitatea din Debrecen, Ungaria, buget 127.877,25 Euro, 1.06.2011-30.11.2012;

 • Studiul florei și faunei Sălajului”, în colaborare cu Muzeul de Științe Naturale din Budapesta, 2010-2016;
 • „Împreună pentru reabilitarea Văii Ierului !”, finanțat prin Programul cooperare transfrontalieră România-Ungaria, buget 76.400 Euro, 1.09.2007-31.08.2008;
 • „Harta nevoilor sociale”-studiu în cadrul proiectului „ Biroului de Consiliere pentru Cetățeni Satu Mare-în slujba comunității”, finanțat de programul PHARE pentru Democrație, 2009, în colaborare cu Liga Apărării Drepturilor Omului-LADO SATU Mare;
 • „Cercetarea practicilor de transparență decizională a administrațiilor publice din județul Satu Mare”- studiu în cadrul proiectului „ Biroului de Consiliere pentru Cetățeni Satu Mare-în slujba comunității”, finanțat de programul PHARE pentru Democrație, 2008, în colaborare cu Liga Apărării Drepturilor Omului-LADO SATU Mare;
 • „Împreună pentru ocrotirea naturii”, finanțat prin Programul PHARE CBC România-Ucraina, buget 70.000 Euro, 2007;