Acasă

          ”Misiunea asumată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad prin filiala Satu Mare, este de a crea instituții academice moderne, integrate în aria europeană a învățământului superior și cercetării, fiind în primul rând un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea și aplicarea cunoașterii avansate și un centru de cercetare științifică. Prin ceea ce întreprinde în planul didactic și al cercetării științifice, urmărește asigurarea excelenței în cadrul acestora și conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerințe educaționale prin specializările de care dispune.

          În toamna anului 1997 au început demersurile pentru înființarea unei instituții de învățământ superior, ca ecou al inițiativelor lansate de către autoritățile publice județene din Satu Mare, care au sprijinit această idee. Au venit astfel, în sprijinul tinerilor din această zonă care doreau să urmeze treptele unei educații superioare. A luat naștere prima filială a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad. La acea dată profesorul Gavril Ardelean a făcut demersurile necesare împreună cu rectorul fondator al Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean și  în toamna anului 1997 la Satu Mare vor începe activitatea primele specializări.

O instituție de învățământ superior oferă avantaje multiple județului: educație și formare continuă, cercetare științifică avansată, parteneriate antreprenoriale, vizibilitate internațională și cooperare regională.”

Rector,

Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI